۱۳۸۷ تیر ۷, جمعه

به خانمهای محترم دوستانه توصیه می کنم که اگر یک شبی زد و لازم الزاری شدید و دلتان خواست که هق هق تان را بریزید توی بالشتان ، حتما تمهیداتی بیندیشید که فردا صبح اش که بیدار می شوید ، اولین چیزی که می بینید لکه های سیاه اشک و ریمل نباشد روی بالشتان که خود می تواند ضد حالی باشد عظیم و هر چه شب پیش رشته اید پنبه کند و دنده بیدارشدنتان را متمایل به چپ نماید !!

هیچ نظری موجود نیست: