۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه

هنوز زنده‌ام ها!

سه دو یک
گردگیری می‌کنیم
سه دو یک
گردگیری می‌کنیم